Lê Thanh Tuấn – Bếp Trưởng Nhà hàng Amore Coffee & Fresh Bread - Đào tạo Bếp Vàng
Blog
Trường Đào tạo Bếp Vàng-